Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 29 grudzień 2021, 10:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1000  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
  2. zmiany w uchwale Nr XII/152/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tuchomie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Tuchomie do klastra energii pod nazwą „Miastecki Klaster Energii”,
  4. wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej – działka nr 232/1 w Trzebiatkowej.      
  1. Sprawy bieżące.
  2. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij