Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 26 sierpień 2014, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska  Rady  Gminy, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 1200  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.


Planowana tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z Kierownikiem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat aktualnych programów dotacyjnych w tym PROW na lata 2014-2020.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XXII/269/2014 Rady Gminy Tuchomie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w 2014 roku”,
  2. zmiany uchwały nr XVIII/226/2013 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w użyczenie części nieruchomości Państwa-Starosty Bytowskiego, będących w trwałym zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie, stanowiących zatoki autobusowe,
  3. zmiany uchwały nr XVIII/221/2013 z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/206/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu.
  1. Informacja na temat Programu Prosument.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący
Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

Ryszard Mrozek Gliszczynski
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij