Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 listopad 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy w Tuchomiu
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady  Gminy, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.    

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i opłaty abonamentowej.
 3. Analiza projektu budżetu na 2016 rok z rozpatrzeniem wniosków.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. ustanowienie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  2. ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  3. zmiany w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Sprawy bieżące, w tym:
  1. informacja o szkodach łowieckich i Izbie Rolnej,
  2. zapoznanie z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie dokumentacji projektowej,
  3. zapoznanie z wnioskami do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  4. sprawozdanie z pracy Komisji,
  5. plan pracy Komisji na 2016 rok.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij