Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 1 luty 2016, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska  Rady  Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1100  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z Kierownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bytowie w sprawie aktualnych zagadnień w rolnictwie.
  3. Zakres wniosków dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym sposób dofinasowania zakupu pojemników.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w 2016 roku.
  6. Sprawy bieżące, w tym:
a) program walki ze skutkami suszy,
b) utrzymanie psów,
c) sposób serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych.
  1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij