Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 kwiecień 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na II część posiedzenia Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska  Rady  Gminy, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku (piątek) o godzinie 1200  w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu. 

Planowana tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ustalenie i opiniowanie taryf za odprowadzanie ścieków (w zał. zestawienie kosztów).
  3. Sprawy bieżące, w tym:
    • ustalenie listy budynków do termomodernizacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii,
    • rozpatrzenie pisma z Powiatu Bytowskiego w sprawie dofinansowania likwidacji azbestu,
    • informacja Wójta z wyjazdu studyjnego z Niemiec dotyczącego odnawialnych źródeł energii.
  1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij