Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 listopad 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Tuchomie zwołana została na dzień 23 listopada 2018 r. (piątek), godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, Tuchomie.
 
Porządek posiedzenia sesji określony został w załączniku nr 1 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dn. 9 listopada 2018 r. W porządku tym znalazł się m.in. punkt dot. wyboru przewodniczącego;
 1. projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tuchomie;
 2.  projekt regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tuchomie przeprowadzonego na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku.
Porządek obrad, zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, będzie mógł zostać rozszerzony o inne punkty (w przypadku takiej decyzji rady gminy). W związku z tym, w załączeniu przesyłam projekty uchwał, które mogą zostać podjęte na pierwszej sesji:
 1. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tuchomie;
 2. w sprawie powołania i  określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Tuchomie;
 3. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Tuchomie;
 4. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej ;
 5. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji;
 6. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Tuchomie;
 7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij