Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 styczeń 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku (piątek) o godzinie 1200  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.  

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z Kierownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bytowie.
 3. Przegląd dróg oraz sprawy oświetlenia ulicznego.
 4. Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w 2019 roku.
 2. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tuchomie.
 1. Sprawy bieżące, w tym:
 1. zmiany w gospodarce odpadami,
 2. likwidacja kotłowni węglowych,
 3. opinia dotycząca współpracy ze spółką gazową,
 4. rozpatrzenie pism od mieszkańców
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij