Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Inwestycje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: w trakcie
Lokalizacja: Część działki nr 8/16 położonej w miejscowości Tuchomie
Data rozpoczęcia: 4 kwiecień 2014
Data zakończenia: 1 sierpień 2014
Koszt całkowity: 250.985,00
Montaż finansowy: Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia - 250.985,00 zł
Dotacja z NFOŚiGW - 150.591,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW - 90.000,00 zł
Gmina Tuchomie - 10.394,00 zł
Inwestycja polega na budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt jest tworzony w celu wykonania obowiązku własnego Gminy jakim jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie art. 3 ust. 2 pkt 6 utworzenie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający trwały dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu miejsca zbierania odpadów, segregowania i magazynowania w celu przygotowania ich do transportu do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia.

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji będą głównie polegały na:
  • utwardzeniu terenu pod kontenery stalowe,
  • budowie zjazdu publicznego,
  • utwardzeniu placu parkingowo-manewrowego z wyznaczeniem 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  • wykonaniu ogrodzenia wokół planowanej inwestycji, łącznie z zamontowaniem bramy wjazdowej,
  • montaż tablic informacyjno-edukacyjnych,
  • ławeczek,
  • montaż lamp hybrydowych solarno-wiatrowych.
Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*
Podaj wynik działania:*
(np.: 5 plus 9, należy wpisać 14)

Komentarze (0)

Brak komentarzy
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij