Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 czerwiec 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Zawiadamiamy o zwołaniu V sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20. 

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Tuchomie za rok 2018:
  1. debata i rozpatrzenie raportu o stanie gminy
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
  2. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Przerwa
 1. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 2. wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na okres do 10 lat
 3. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Tuchomie
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu działek nr 338, 783, 473/9, 473/8, 473/6, 473/7 oraz 648/1 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie
 5. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej
 6. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 7. Zamknięcie obrad
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij