Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 styczeń 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
 
   Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
  2. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchomie
  3. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuchomie a Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Borzytuchom dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – Poddziałanie 10.3.1 „Odnawialne źródła energii”
  4. wyrażenia zgody na nabycie od gminnego zasobu nieruchomości  prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych - działki nr 62/1 i 64/4 położone w Masłowiczkach
  5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tuchomie – jezioro Orlicko w Tuchomiu
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 769 położona w Tuchomiu
  7. zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (w zał. projekt uchwały);
 7. Zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij