Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 luty 2022, 10:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o zwołaniu XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 10 lutego (czwartek) 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
 2. rozpatrzenia petycji;
 3. rozpatrzenia wniosku;
 4. rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Tągowie.
 1. Wnioski, oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij