Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 czerwiec 2022, 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o zwołaniu na XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca (środa) 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Tuchomie za rok 2021:
a) debata i rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tuchomie za rok 2021.
2) absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
3) zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2022.
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2022-2029.
Przerwa
5) zmiany uchwały Nr XIX/241/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchomie od osoby fizycznej – działka nr 599/16 w Tuchomiu.
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 40 w Kramarzynach.
8) rozpatrzenia petycji.
7. Sprawozdanie z Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
8. Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.
9. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij