Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 marzec 2022, 09:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o zwołaniu XX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 9 marca (środa) 2022 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 2. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2021-2030
 3. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuchomie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
 4. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2022
 5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2022-2029
 6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2022”
 7. zmiany uchwały Nr XVII/225/2021 Rady Gminy Tuchomie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Bytowskiego
 1. Wnioski, oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij