Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 maj 2016, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na X sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 25 maja 2016 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu oraz Biblioteki Publicznej w Tuchomiu
  4. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  5. zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej
  6. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 346/29 w Tuchomiu
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 85/3 w Tuchomku
  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 350/2 w obrębie geodezyjnym Tuchomie
 7. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej
 8. Zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij