Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

2013


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
W 2013 roku Gmina Tuchomie osiągnęła następujące poziomy:

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 11,12% - gmina osiągnęła wymagany poziom,
- w recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 39,4 % (gmina zapewniła wymagany poziom),
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  100% (gmina zapewniła wymagany poziom).

Liczba mieszkańców Gminy wg danych ze spisu ewidencji ludności w gminie, w 2013 r. wynosiła 4176 osób.
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij