Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 lipiec 2021
W czwartek, 29 lipca 2021 roku o godz. 10:00 zostanie zorganizowany Senio-RITA Piknik w Izbie Regionalnej w Modrzejewie. 
Piknik jest organizowany w ramach projektu„Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, RPPM.06.02.02-22-0008/20, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 
W programie imprezy: kilka słów o miodzie, warsztaty, świece z wosku, degustacja różnych gatunków miodu, ziołowe opowieści, warsztaty plecionkarskie, malowanie eko-toreb, wspólny śpiew z Wołodią Drozd, ognisko, słodki upominek i wiele innych atrakcji.

Serdecznie zapraszamy!!!


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij