Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Zagony
Data rozpoczęcia: 23 sierpień 2019
Data zakończenia: 15 kwiecień 2020
Koszt całkowity: 25.481,80 zł
Montaż finansowy:
Całkowity koszt projektu: 25.481,80 zł;
wysokość dofinansowania UE: 23.949,00 zł;
wkład własny finansowy: 1.051,00 zł - dotacja Gmina Tuchomie;
wkład własny niefinansowy: 481,80 zł
Zakres rzeczowy WOPP:

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji zostały zakupione  i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej w postaci: orbitrek, wahadło (twister,surfer), biegacz, wioślarz, wyciąg górny krzesło do wyciskania przy świetlicy wiejskiej w Zagonach ( dz. Nr 19) obręb Zagony.
 
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dortzecze Słupi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrośenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Hutach
                         
 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij