Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Informacja dotycząca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Data: 15 czerwiec 2022
Celem przepisów jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.
więcej


Zdjęcie do:  Akcja krwiodawstwa w Tuchomiu
Data: 15 czerwiec 2022
W dniu 14 czerwca 2022 roku przy remizie Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu zorganizowała zbiórke krwi. Przy „krwiobusie” z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zgromadzili się licznie strażacy z całego powiatu bytowskiego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, mieszkańcy oraz goście m.in. z powiatu słupskiego. Łącznie ponad 40 osób oddało prawie 15 litrów krwi w dniu kiedy obchodzony był Światowy Dzień Krwiodawstwa.
więcej


Zdjęcie do:  Asy Samorządu 2021
Data: 15 czerwiec 2022
Prestiżowe wyróżnienia „Asy Samorządu 2021 – Zawsze Pomorze” przyznawane przez niezależny tygodnik i portal regionalny Zawsze Pomorze. Kapituła, która zebrała się 6.06.2022 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, przyznała liderom samorządów powiatowych i na prawach powiatu, gminom miejskim, gminom miejsko-wiejskim oraz gminom wiejskim – wyłącznie z terenu województwa pomorskiego. Kandydatury mogli zgłaszać przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne oraz członkowie kapituły. Łącznie zgłoszono do konkursu 42 samorządy: 20 gmin wiejskich, 6 gmin miejsko-wiejskich, 8 gmin miejskich, 4 powiaty oraz 4 miasta na prawach powiatu. Zgodnie z regulaminem, 7 zgłoszeń złożyła redakcja „Zawsze Pomorze”.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie przedsiębiorców z powiatu bytowskiego
Data: 15 czerwiec 2022
Kaszubski Związek Pracodawców oraz Starosta Bytowski zapraszają na spotkanie przedsiębiorców, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34.
więcej


Zdjęcie do:  GKRPA ogłasza konkurs
Data: 14 czerwiec 2022
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu ogłasza konkurs na realizację zadania : Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
więcej


Zdjęcie do:  Zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP
Data: 13 czerwiec 2022
W dniu 11 czerwca 2022r. w Kramarzynach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
więcej


Zdjęcie do:  Dbajmy o nasze posesje.
Data: 10 czerwiec 2022
W okresie letnim do naszej gminy przyjeżdża wielu gości i turystów, którzy przemieszczając się po jej terenie, oceniają gminę mając na uwadze również aspekt związany z wyglądem i estetyką budynków. Także przejeżdżający tranzytem przez naszą gminę, w szczególności drogą krajową DK 20 oraz drogami powiatowymi, oceniają ją przez pryzmat tego, co widzą przez szyby swoich pojazdów. Dlatego tak ważne jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym budynków oraz całych posesji, o co apelujemy do wszystkich mieszkańców.
więcej


Zdjęcie do:  Złote gody Państwa Brygidy i Jana Kuik-Studzińskich z Ciemna.
Data: 10 czerwiec 2022

Wójt Gminy Tuchomie wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Brygidzie i Janowi Kuik-Studzińskim z Ciemna.

więcej


Zdjęcie do:  W Tuchomiu powstanie nowoczesna biblioteka - centrum aktywności lokalnej.
Data: 9 czerwiec 2022
Biblioteka Publiczna Gminy Tuchomie otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa byłej świetlicy wiejskiej na bibliotekę główną Gminy Tuchomie wraz z zakupem wyposażenia”.
więcej


Zdjęcie do:  Materiały dot. Planu Ochrony dla Obszaru Ostoja Masłowiczki
Data: 9 czerwiec 2022
W dniu 25 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Tuchomiu odbyło się spotkanie dyskusyjne organizowane w ramach prac nad tworzeniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Masłowiczki PLH220062.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij