Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Telefony alarmowe


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

  Telefony alarmowe w Polsce  z telefonu stacjonarnego: 

 •   999: Pogotowie
 •   998: Straż Pożarna
 •   997: Policja
 •   994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
 •   993: Pogotowie Ciepłownicze
 •   992: Pogotowie Gazowe
 •   991: Pogotowie Energetyczne
 •   988: Telefon Zaufania
 •   986: Straż miejska
 •   981: Pomoc drogowa
 •   112: Numer alarmowy z komórki

 

Numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Jak dzwonić na 112?

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
 • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA 112? 

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub – w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego centrum powiadamiania ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miescu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

To zupełnie innowacyjne narzędzie. A dzięki niemu mieszkańcy mogą się dowiedzieć czy w ich okolicy jest bezpiecznie, a co więcej mogą też sami zgłaszać pojawiające się problemy. Za pomocą interaktywnej strony mieszkańcy mają możliwość aktualizacji danych na mapie. Mogą przekazywać informacje o zagrożenia występujących w ich najbliższym rejonie. Później te sygnały będą weryfikowane przez funkcjonariuszy i jeżeli okażą się, że są one prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę.

Na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przede wszystkim znajdują się informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Chodzi o kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia, bójki czy pobicia. Poza tym będą też informacje o przestępstwach na tle seksualnym, narkotykowych, przestępczości nieletnich, ale też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna m.in. na stronie Komendy Stołecznej Policji. Ma ona pozwolić na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij