Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Trzebiatkowa
Data rozpoczęcia: 12 listopad 2013
Data zakończenia: 22 grudzień 2014
Koszt całkowity: 69.950,98
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 69.950,98 zł;
wysokość dofinansowania: 47.305,00 zł;
wkład własny – dotacja Gmina Tuchomie: 22.645,98 zł.
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
  1. przeprowadzenie prac w postaci wykonanych 5 altan małych wg indywidualnego projektu wraz z wykonanymi imitacjami grobu skrzynkowego z obłożeniem  płytkami kamiennymi oraz utwardzeniem z kamienia polnego oraz pokryciem dachu gontem oraz 5 tablic informacyjnych opisujących poszczególne okrycia., a także utwardzenie terenu – 400 m2.
  2. wykonanie publikacji dotyczących oferty turystycznej obszaru LSR w tym wykopalisk i towarzyszącej im infrastruktury turystycznej wokół   – nakład 1.000 szt.
Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie SKANSEN Kamienie Przeszłości w Trzebiatkowej.Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij