Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 28 lipiec 2020
Data zakończenia: 16 grudzień 2020
Koszt całkowity: 1.411.107,92
Montaż finansowy:
Koszt kwalifikowany zadania to - 1.049.061,00 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki to - 380.000,00 zł.

Na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchomie" Gmina Tuchomie uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki w ramach środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie systemu systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchomie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowano 6,0 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę zwiększyła się o 54 osoby. Natomiast liczba wybudowanych podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji wynosi 12 szt, co spowodowało zwiększenie o 77 RLM korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków.
 

 
Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych"

baner wfosigw

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij