Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 kwiecień 2015, 18:00
Zapraszamy wszystkich mieszkańcow sołectwa Trzebiatkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 18:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebiatkowej.

Porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu, stwierdzenie obecności.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta, przyjęcie porządku zebrania i zgoda na nagrywanie.
 3. Omówienie obowiązków sołtysa, rady sołeckiej i zasad wyboru.
 4. Wybór sołtysa:
  • powołanie komisji skrutacyjnej,
  • zgłoszenie kandydatów,
  • ustalenie wyników głosowania.
 5. Wybór członków rady sołeckiej:
  • powołanie komisji skrutacyjnej,
  • zgłoszenie kandydatów,
  • ustalenie wyników głosowania.
 6. Informacja Wójta o planach i Budżecie Gminy na rok 2015 podczas liczenia głosów.
 7. Sprawy bieżące, w tym aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości.
 8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij