Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 1 luty 2016, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska  Rady  Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1100  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z Kierownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bytowie w sprawie aktualnych zagadnień w rolnictwie.
  3. Zakres wniosków dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym sposób dofinasowania zakupu pojemników.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w 2016 roku.
  6. Sprawy bieżące, w tym:
a) program walki ze skutkami suszy,
b) utrzymanie psów,
c) sposób serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych.
  1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij