Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 12 wrzesień 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
  1. analiza i opinia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie,
  3. zmiany w tegorocznym budżecie gminy,
  4. zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki,
  5. wyrażenie zgody na bezprzetargowy najem lokalu – gabinet weterynaryjny w Tuchomiu,
  6. rozpatrzenie ustanowienia służebności na nieruchomościach,
  7. sprzedaże nieruchomości,
  8. ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Gminy Tuchomie dodatków.
 3. Spawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij