Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 luty 2021, 10:00
Miejsce: online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędą się w dniu 18 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 1000.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu w sprawie złożenia informacji o problemach zdrowotnych i opieki medycznej.
  3. Nadanie nazw dwóm nowym ulicom w miejscowości Tuchomie.
  4. Informacja na temat rozstrzygniętych w 2021 roku konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych - krótkie charakterystyki.
  5. Informacja na temat mieszkalnictwa socjalnego i  dalsze perspektywy.
  6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchomie za rok 2020.  
  7. Sprawy bieżące – niska dotacja z Ministerstwa Rodziny na żłobek, remont sali obrad, pomoc żywnościowa.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij