Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 maj 2021, 11:00
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uprzejmie zapraszam na zdalne obradowanie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 6 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 1100

Planowana tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020,
  2. przejęcie, zamiana i wykup gruntów w Trzebiatkowej, Tągowiu i Ciemnie.
  1. Przedstawienie informacji na temat wymagań dotyczących instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych.
  2. Przetarg na dzierżawę wodociągów (koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę).
  3. Gospodarka odpadami komunalnymi – dyskusja na temat funkcjonowania.
  4. Sprawy bieżące – inwestycje, remonty, złożone wnioski, projekt sieci gazowej, projekt remontu ulicy Polnej w Kramarzynach, Czyste Powietrze, azbest, zakres do zrealizowania z Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i  Kanalizacyjnych.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij