Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 sierpień 2021
Gmina Tuchomie informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ostatecznym terminie do dnia 23.08.2021 r.
Dofinansowanie skierowane jest m. in. do osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Tuchomie.

Prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez firmę wyłonioną przez Gminę Tuchomie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania będą pochodziły z budżetu Gminy Tuchomie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2021 roku – I kwartał 2022 roku.

Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z dotacji.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 23.06.2021 r.

W załączeniu wzór wniosku wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu pokój nr 3, pod numerem telefonu: 059 821 50 51.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij