Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 15 czerwiec 2022
Celem przepisów jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.
Handel odbywać się będzie na Targowisku Gminnym  przy ulicy Jana III Sobieskiego 16  w Tuchomiu:
  • w piątki w godzinach od 700 do 1500
  • w soboty w godzinach od 700 do 1500
przez cały rok, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Obecny na miejscu administrator wskaże stanowisko przeznaczone do handlu rolnikom zainteresowanym sprzedażą swoich wyrobów.
 
Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/248/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczania miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu:
  1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Targowisku, na zasadach określonych
    w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, są wyłącznie rolnicy i ich domownicy, tj.:
a) rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.),
b) domownik - osoba bliska rolnikowi, która:
  •  ukończyła 15 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
  1. Rolnik, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie handlu w piątki i soboty na Targowisku oraz zwolnienie z opłaty targowej zobowiązany jest przedstawić administratorowi targowiska zaświadczenie, że jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  2. Domownicy rolnika, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie handlu w piątki i soboty na Targowisku oraz zwolnienie z opłaty targowej zobowiązani są wykazać administratorowi Targowiska, że spełniają warunki określone w art. 2 pkt 2 lit. a – c ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. 2021 r., poz. 2290).
 
Zachęcamy rolników do korzystania z tej formy sprzedaży a mieszkańców gminy oraz turystów i naszych gości do zaopatrywania się w produkty bezpośrednio u rolników.


Niezależnie od powyższej działalności Targowisko Gminne jest czynne dla wszystkich wystawiających (sprzedawców) i kupujących na dotychczasowych zasadach w:
- środy w godz. od 7.00 - 15.00;
- piątki w godz. od 7.00 - 15.00;
- soboty w godz. od 7.00 - 15.00.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij