Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 październik 2021, 12:00
Miejsce: UG Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Założenia do budżetu na 2022 rok – w tym rozpatrzenie wniosków OSP Tuchomie, Szpital  Miastko, Powiat Bytowski.
 3. Zaopiniowanie uchwał  i tematów na sesję Rady Gminy:
 1. pobór podatków i opłat w drodze inkasa,
 2. zmiany w tegorocznym budżecie gminy,
 3. ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Tuchomie,
 4. zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie,
 5. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 314 w Modrzejewie.
 1. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu wsi Tuchomie.
 3. Sprawy bieżące, w tym informacja na temat planowanych wniosków o środki zewnętrzne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij