Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 maj 2021, 11:00
Miejsce: UG - sala nr 20
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku (wtorek) o godzinie 1100 w sali     nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020,
 2. ulgi dla przedsiębiorców - Covid-19.
 1. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 3. Sprawozdanie z Gminnego Prpgrmu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchomie za rok 2020.
 4. Spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 za rok 2020.
 6. Sprawy bieżące, w tym:
 1. arkusz organizacyjny szkół na rok szkolny 2021/2022,
 2. żłobek – zwiększenie miejsc i opłat,
 3. realizacja projektu SenioRITA.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij