Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 26 październik 2021, 11:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku (wtorek) o godzinie 1100  w sali  nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie w właścicielami Szkółki Roślin Hacienda - rozpatrzenie wniosku dotyczącego dzierżawy gruntów.
 3. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu na 2022 rok.
 4. Obniżenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie.
 5. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 6. Dyskusja  na temat stworzenia Planu zapobiegania skutkom ulewnych deszczy i suszy.
 7. Przegląd dróg gminnych – ustalenie zakresu i sposobu remontu dróg.
 8. Zimowe utrzymanie dróg, sprawy oświetlenia ulicznego oraz oznakowania dróg.
 9. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Wykupy działek pod drogę, sprzedaże, zamiany gruntów.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij