Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Podstawowe zagadnienia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Jednym z podstawowych zadań spoczywających na organach administracji publicznych, ale i nie tylko, jest zapewnienie skutecznej ochrony (bezpieczeństwa) ludności gminy w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej. Wymaga to od nas wszystkich - ciebie, mnie, organów publicznych, prywatnych, instytucji zajmujących się ochroną zdrowia, pomocą społeczną itp. - zintegrowanego wysiłku. W związku z powyższym wszyscy powinniśmy znać podstawowe informacje na temat zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Podstawowe zagadnienia:

Zarządzanie kryzysowe
 to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.Nad bezpieczeństwem czuwają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku publicznego.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa czuwają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku. Nie jest to jednak wyłącznie ich obowiązek, jest to obowiązek nas wszystkich. W związku z czym zapraszamy do zapoznania się z poradnikami postępowania w sytuacjach kryzysowych (do pobrania u dołu strony).

Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij