Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 sierpień 2022
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemny nabór ofert na zbycie drewna opałowego pozyskanego kosztem i staraniem nabywcy, tj. metodą tzw. samowyrobu, z działek leśnych stanowiących własność Gminy Tuchomie.
1) Ogłoszenie dotyczy gminnych działek leśnych o numerach ewidencyjnych:
1)    Działka nr 229/4 obręb Ciemno
2)    Działka nr 4/7 obręb Ciemno
3)    Działka nr 4/10 obręb Ciemno
4)    Działka nr 4/12 obręb Ciemno
5)    Działka nr 229/3 obręb Ciemno
6)    Działka nr 78/1 obręb Ciemno
7)    Działka nr 188 obręb Ciemno
8)    Działka nr 328/2 obręb Kramarzyny
9)    Działka nr 332/2 obręb Kramarzyny
10)    Działka nr 332/3 obręb Kramarzyny
11)    Działka nr 378/1 obręb Kramarzyny
12)    Działka nr 472 obręb Kramarzyny
13)    Działka nr 10/1 obręb Masłowice Trzebiatkowskie
14)    Działka nr 61/8 obręb Masłowice Trzebiatkowskie
15)    Działka nr 73/4 obręb Modrzejewo
16)    Działka nr 75 obręb Modrzejewo
17)    Działka nr 282 obręb Modrzejewo
18)    Działka nr 279/10 obręb Modrzejewo
19)    Działka nr 243 obręb Modrzejewo
20)    Działka nr 40, obręb Piaszno
21)    Działka nr 107 obręb Trzebiatkowa
22)    Działka nr 4/2 obręb Trzebiatkowa
23)    Działka nr 271/13 obręb Trzebiatkowa
24)    Działka nr 451 obręb Trzebiatkowa
25)    Działka nr 28 obręb Tuchomie
26)    Działka nr 29 obręb Tuchomie
27)    Działa nr 330/10 obręb Tuchomie

2)    Oferty składać należy na piśmie w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00.

3)    Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 498/2022 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert na pozyskanie drewna opałowego kosztem i staraniem nabywcy.

4)    Oferty składane mogą być wyłącznie przez osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Tuchomie. Jedna osoba na jedną działkę spośród wymienionych działek w pkt. 1).

5)    Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie złożonych zostanie na daną działkę więcej niż jedna oferta, przeprowadzony zostanie w terminie 7 dni drugi etap postępowania (w formie oferty pisemnej), w ramach którego o wyłonieniu nabywcy zdecyduje cena jaką zaproponuje za poszczególne rodzaje drewna opałowego przeznaczonego do pozyskania kosztem i staraniem własnym. Decydująca przy wyborze będzie średnia z cen dla M1, M2 i S4.

6)    Po wyłonieniu nabywcy Wójt Gminy Tuchomie wyda pisemne pozwolenie na pozyskanie drewna (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia), a wyznaczony pracownik Urzędu Gminy wskaże miejsce prac oraz udzieli informacji o sposobie i zakresie prac do wykonania.

7)    Cena jednostkowa 1 m3 pozyskanego drewna określona na podstawie aktualnie obowiązującego cennika detalicznego Nadleśnictwa Osusznica z dnia 04.07.2022 r.:
    - Drobnica opałowa z uprzątnięciem powierzchni M2 – 8,00 zł netto
    - Drewno opałowe z uprzątnięciem powierzchni S4 – 49,20 zł netto (iglaste), 61,50 zł netto (liściaste)
    - Drewno małowymiarowe (stroisz iglasty, faszyna) M1 – 49,20 zł netto

(na fakturze naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

8)    Prace związane z wyrobem, uprzątnięciem powierzchni i zgłoszeniem do odbioru zrealizować należy w terminie do 30 listopada 2022 r.

9)    Kwestie odbioru, zakupu jak i wywozu drewna – zgodnie z Zarządzeniem Nr 496/2022 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia gospodarki w lasach Gminy Tuchomie.
Zarządzenie Nr 498/2022 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert na pozyskanie drewna opałowego kosztem i staraniem nabywcy oraz Zarządzenie Nr 496/2022 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 3 sierpnia 2022 r.  w sprawie prowadzenia gospodarki w lasach Gminy Tuchomie znajduje się w załączniku poniżej.


Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij