Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 grudzień 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.
 
 Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2020-2028;
 2. uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2020 rok;
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
 4. ustalenia wysokości opłaty  za świadczenia w Gminnym Żłobku w Tuchomiu;
 5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuchomie, w roku szkolnym 2019/2020;
 6. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego;
 7. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ;
 8. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2020 rok oraz przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2020 rok
 9. przyjęcia stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Przedstawienie sprawozdań z planu pracy komisji.
 2. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 3. Zamknięcie obrad.
Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.
 • Uroczyste podsumowanie roku 2019,
 • występy artystyczne,
 • wspólny obiad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij