Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Tuchomie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wójt Gminy Tuchomie określił w formie wykazu szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Tuchomie (Zarządzenie nr 215/2020 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 5 maja 2020 r.).

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Tuchomie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:
 
  1. zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin, nieprzekraczających kryteriów dochodowych ustalonych art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 
  1. pomoc niepieniężna:
  • zaopatrzenie w żywność
  • pomoc żywnościowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  • zaopatrzenie w przepisane przez lekarza leki i inne niezbędne do przetrwania artykuły pierwszej potrzeby;
  • kontakt telefoniczny z osobami pozostającymi w kwarantannie domowej, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
  • udzielanie schronienia osobom bezdomnym;
  • interwencja kryzysowa; g) zdalna pomoc psychologiczna i terapeutyczna;
  • udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.
Udzielenie pomocy wymienionej w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Tuchomie, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia.
 
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij