Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 wrzesień 2021, 11:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o  XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 30 września (czwartek) 2021 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2021
 2. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
 3. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuchomie, w roku szkolnym 2021/2022
 5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 1. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku
 2. Wnioski, oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij