Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 czerwiec 2022
Drodzy Uczniowie i Rodzice, Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
Dziś kończymy kolejny rok szkolny, który przyniósł ze sobą sukcesy ale też trudne wyzwania. W pierwszym semestrze uczniowie na nowo wdrażali się do nauki stacjonarnej, która przeplatana była zajęciami zdalnymi spowodowanymi epidemią. Drugi semestr został naznaczony wojną w Ukrainie. Zespół Szkół w Tuchomiu przyjął 18 uczniów z Ukrainy. Do przedszkoli w naszej gminie trafiło 5 dzieci z Ukrainy.

Mimo wielu trudności kończący się rok szkolny możemy podsumować pozytywnie. Nie zabrakło i w tym roku uczniów, którzy dzięki swojej sumienności i pilnej pracy otrzymali wyróżnienia i świadectwa z paskiem. Takich uczniów jest w naszej gminie 64 (48 w szkole w Tuchomiu i 16 w szkole w Kramarzynach). Nagrody w postaci stypendiów otrzymało łącznie 29 uczniów:
  • szkoła w Tuchomiu: 18 uczniów stypendium za wysokie wyniki w nauce (w tym 4 uczniów otrzymało stypendium za I i II semestr) i 5 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe;
  • szkoła w Kramarzynach: 2 uczniów stypendium za wysokie wyniki w nauce (w tym 1 uczennica otrzymało stypendium za I i II semestr) i 4 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.
Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym, gratulujemy promocji do kolejnych klas: na 447 uczniów (316 – szkoła Tuchomie, 131 – szkoła w Kramarzynach) tylko troje nie otrzymało promocji.

Szczególne słowa uznania należą się tym, którym miniony rok szkolny przyniósł znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jak i sportowych. Absolwentom klas VIII życzymy aby zostali przyjęci do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych i w nich mogli nadal rozwijać swoje pasje i talenty.  

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół w Tuchomiu i Kramarzynach, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom za efektywną pracę, a rodzicom za współpracę ze szkołą i samorządem.

Wszystkim uczniom, nauczycielom a także rodzicom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień. Niech będzie to okres odpoczynku i zbierania sił przed wyzwaniami kolejnego roku szkolnego.
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Wiesław Bezhubka
Przewodniczący Rady Gminy

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij