Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 czerwiec 2021
W dniu 8 czerwca 2021 r. w Tuchomiu odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tuchomiu kadencji 2016-2021.
W trakcie posiedzenia:
  1. Podsumowano 5-letnią kadencję Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tuchomiu – członkom wręczono okolicznościowe pamiątki.
  2. Zmieniono uchwałę nr 1/2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego Związku ZOSP RP.
  3. Ustalono harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych (w załączeniu). – Zjazd Gminny odbędzie się w dniu 02.10.2021r.
  4. Dokonano ustaleń dotyczących młodzieżowych zawodów pożarniczych. Zawody powiatowe odbędą się w dniu 4.09.2021r. w Studzienicach, zawody gminne planowane są na dzień 28 sierpnia w Kramarzynach.
  5. Dyskutowano m.in. o projekcie ustawy o OSP.
                                   
 

H A R M O N O G R A M

walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych
na terenie gminy Tuchomie w okresie 02.07.2021r. do 28.08.2021r.
 
Lp. Ochotnicza Straż Pożarna Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania
1

Tuchomie

02.07.2021r. 18:00

GOK

2

Tągowie

03.07.2021r. 19:00

Świetlica

3

Tuchomko

10.07.2021r. 16:00

Świetlica

4 Ciemno 16.07.2021r. 20:00 Świetlica
5 Kramarzyny 24.07.2021r. 17:00 WOK
6 Trzebiatkowa 24.07.2021r. 19:00 WOK
7 Nowe Huty 30.07.2021r. 18:00 Świetlica - Zagony
8 Modrzejewo 21.08.2021r. 19:00 Świetlica
9 Piaszno 28.08.2021r. 19:00 Świetlica

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij