Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 czerwiec 2013
Od 1 lipca w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.
Gminę Tuchomie obsługiwała będzie firma STAKOM-EKO PARTNER Sp. z o.o., która odbierze odpady komunalne, dostarczy pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady selektywnie zebrane.

Firma dostarczy także każdemu mieszkańcowi szczegółowy harmonogram wywozu odpadów.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
  • odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu,
  • selektywnie zebrane tworzywa sztuczne – raz w miesiącu,
  • selektywnie zebrane szkło – raz na kwartał,
  • selektywnie zebrana makulatura – raz na kwartał.
Informacje dotyczące płatności:
Mieszkańcy nie będą otrzymywali comiesięcznych pisemnych powiadomień o obowiązku uiszczenia płatności. Wpłat należy dokonywać bez wezwań Gminy co miesiąc, pierwszej wpłaty dokonać należy do 15 sierpnia 2013 r.

Aby uniknąć naliczania odsetek ustawowych, wpłaty powinny być dokonywane terminowo, na kwotę zgodną ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Płatność uiszczać będzie można w kasie Urzędu Gminy w Tuchomiu, I piętro, pokój nr 16, w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, lub na konto nr 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020 BS Bytów.

Na wszelkie Państwa pytania, dotyczące nowego systemu odpowiedzi udzielają:
  • pracownik Urzędu Gminy w Tuchomiu, - p. Tomasz Rohde, tel. 59-821-50-51
  • przedstawiciel firmy STAKOM-EKO PARTNER Sp. z o.o., - p. Celina Mleczek, tel. 795-103-214

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij